• Asutus märgitakse automaatselt suletuks, kui sellel lisada järglane. Paljude suletud asutuste puhul pole aga järglased teada või puuduvad need. Sellisel juhul tuleb asutus sulgeda ÕISis käsitsi.
  • Suletud asutusi on võimalik eraldi otsida, vt täpsemalt ptk "Asutuste otsimine".

Asutuse sulgemine

  • Asutuse sulgemiseks otsige asutus välja ja avage see vajutades asutuse nime lingile.
  • Vajutage asutuse andmetes nupule Muuda (vt joonis).

  • Täitke real Kas suletud märkeruut (vt joonis) ning kui teate sulgemise aastat, valige tekkinud rippmenüüst sulgemise aasta.

  • Andmete salvestamiseks vajutage nupule Salvesta.
  • Seejärel näidatakse asutuse andmes real Kas asutus on suletud märget Jah ning kui märgitud on sulgemise aasta, siis ka seda (vt joonis).

Asutuse sulgemise tühistamine

  • Kui asutus on ekslikult suletuks märgitud, siis tuleb sulgemine käsitsi maha võtta.
  • Selleks otsige asutus välja ja avage see vajutades asutuse nime lingile.
  • Seejärel tühjendage märkeruut real Kas suletud (vt joonis) ja vajutage nupule Salvesta.