Otsingu alustamine

 • Asutuste otsimine: ÕISi pealeht - Hooldus - Asutuste haldamine.
 • Avaneb asutuste otsimise vorm (vt joonis).

Otsingutingimused

Eri otsingutingimusi saate omavahel kombineerida. Meeles tuleb aga pidada, et iga tingimus, mille te ainete otsingu vormil määrate, kitsendab andmete hulka, mille hulgast asutusi otsitakse.

Otsing riigi järgi

 • Asutuse riigi järgi otsimiseks määrake rippmenüüst Riik sobiv riik.

Otsing asutuse liigi ja tüübi järgi

 • Asutuste liigi järgi otsimiseks määrake rippmenüüst Liik sobiv asutuse liik: keskkool, munitsipaalasutus, riigieelarveline asutus, kõrgkool, algkool, kutseõppeasutus, põhikool.
 • Kui soovite asutust otsida Erasmuse koodi järgi, siis selleks määrake rippmenüüst Liik asutuse liigiks kõrgkool. Sisestage tekkinud väljale Erasmuse kood ja käivitage otsing vajutades nupule Otsi.
 • Kui teete otsingut kõrgkoolide seast, siis kuvatakse otsingu tulemusel välja ka Erasmuse kood.
 • Kõrgkoole saate otsida ka tüübi (avalik-õiguslik ülikool, eraõiguslik ülikool, riigi rakenduskõrgkool, eraõiguslik rakenduskõrgkool) järgi. Tegemist ei ole kohustusliku väljaga, seega ei pruugi see kõikidel kõrgkoolidel määratud olla.

Otsing nimetuse osa järgi

 • Sisestades asutuse nime osa väljale Nimetuse osa, otsitakse selle vastavust väljadelt: Nimi eesti keeles, Nimi inglise keeles, Nimi originaalkeeles.
 • Kui õppeasutust otsides eksida nimetuses kahe tähega, siis otsingu tulemuseks kuvatakse kõik õppeasutused, mille nimetus erineb sisestatust kahe tähe võrra.

Ainult kehtivate asutuste hulgast otsimine

Vaikimisi otsitakse asutusi nii suletud kui ka kehtivate asutuste hulgast. Kuid võimalik on otsingut teha ka ainult mittesuletud ehk kehtivate asutuste hulgast.

 • Ainult mittesuletud asutuste hulgast otsimiseks rippmenüüst Näita ainult valik Kehtivaid (vt joonis).

Ainult suletud asutuste hulgast otsimine

 • Ainult suletud asutuste otsimiseks valige rippmenüüst Näita ainult valik Suletuid (vt joonis).

Otsingu tulem

 • Otsigu tegemiseks vajutage nupule Otsi.
 • Otsingu tulemusel kuvatakse välja otsingutingimustele vastavate asutusete nimed originaal-, inglise- ja eesti keeles ning asutuse liik (vt joonis).

 • Otsingu tulemusel leitud asutused on vaikimisi järjestatud originaalkeelse nime järgi.
 • Vajadusel on võimalik asutusi järjestada ka teiste veergude järgi. Selleks tuleb vajutada veeru pealkirjaks olevale (nt Liik) lingile.
 • Esimene vajutus lingile järjestab andmed kasvavas, teine vajutus kahanevas järjestuses.