• Asutuse andmete muutmiseks otsige asutus välja ja avage selle andmed vajutades asutuse nime lingile.
  • Vajutage asutuse andmetes nupule Muuda (vt joonis).

  • Tehke andmetes vajaliku täiendused ning vajutage nupule Salvesta.