Asendus on osa VÕTA otsuse sisust ning see näitab, millis(te)ele õppeaine(te)le või õppija valitud TÜ õppekava mooduli osa läbimisele originaalid vastavad. Kui originaaliks on TÜs või mujal sooritatud õppeaine(d), siis saab asenduseks olla õppeaine või moodul. Kui tegemist on täiendusõppe ( TÜ täiendusõpe või mujal omandatud), kogemusest õpitu või kombineeritud arvestamisega, on asenduse määramine kohustuslik ja asenduseks saab lisada ainult õppeaineid. Asenduse saab lisada õppija õppekavast või TÜ õppeainete hulgast.

Asenduse lisamine hõlmab järgimisi teemasid.