• Dokumendiga seotud aluste muutmiseks või kustutamiseks avage dokumendiga seotud aluste nimekiri vajutades dokumendil väljal Alus nupule Lisa/Muuda.
  • Aluse muutmiseks või kustutamiseks vajutage sobiva aluse andmete väljal nupule Muuda (vt joonis).

  • Avaneb aluse muutmise vorm, millel saate aluse teksti muuta ja vajadusel kustutada (nupp Kustuta).
  • Kui alus on seotud veel teiste dokumendi liikidega, siis kustutamine ei ole võimalik ja antakse teade Alus on seotud vähemalt 1 dokumendiga ning näidatakse nimekiri nendest dokumendi liikidest, millega alus seotud on. Kui seosed teiste dokumendi liikidega eemaldada, on aluse kustutamine võimalik.
  • Dokumendi koostamise jätkamiseks vajutage nupule Sulge aken.