Ainekava ajakavas on võimalik detailselt kirjeldada aine raames toimuvat auditoorset tööd ning lisada iga teema juurde viit sobivatele õppematerjalide kaustas olevatele õppematerjalidele.

ÕIS1 ja ÕIS2 andmeväljade erinevus

Ainekava ajakava haldamisel tuleks tähele panna, et ÕIS1-s puudub andmeväli Teema pealkiri. Kui ÕIS2-s on täidetud andmeväli Teema pealkiri, pole seda ÕIS1-s näha.


Ajakava lisamine

  • Ajakava lisamiseks vajutage ainekava vaatamise vormil nupule Muuda ajakava (vt joonis).

  • Ekraanil avaneb ajakava muutmise vorm (vt joonis). Uue ajakava rea lisamiseks vajutage nupule Lisa rida. Iga uue rea lisamiseks korrake toimingut.

  • Määrake kuupäev, töö liik (loeng, seminar, praktikum vms) ja sisestage tunni sisu (vt joonis). Välja Sisu maht on ca 2000 märki.

  • Kui sisestate väljadele Kuupäev kuupäevad järjestatakse read pärast salvestamist kuupäevade järgi kasvavas järjekorras
  • Ajakava andmete salvestamiseks vajutage nupule Salvesta. Ekraanile kuvatakse ainekava vaatamise vorm koos lisatud ajakavaga.

Ajakava muutmine

Salvestatud ajakava muutmiseks vajutage ainekavas nupule Muuda ajakava (vt joonis).


Alates 2018/2019. õppeaasta kevadsemestrist ei ole võimalik lisada ÕISi õppeainetele õppematewrjale ega varem ÕISi lisatud õppematerjalidele ajakavas viidata. loote uue ainekava ja kopeerite selle eelmise ainekava põhjal, siis eemaldage ajakava Sisu väljadelt viited ÕISi lisatud õppematerjalidele. Viiteid õppematerjalidele ei näidata enam ainekava vaatamise lehele.

 

Ajakavas ridade järjekorra muutmine

Kui sisestada väljale Kuupäev kuupäevad, järjestatakse ajakava read pärast salvestamist nende järgi kasvavalt. Kui te kuupäevi ei kasuta või soovite ajakava read järjestada muudel alustel, saate selleks kasutada ajakava rea järjekorra numbrit.

Rida järjestamiseks sisestage veeru Jrk (vt joonis) väljadele vastavad järjekorranumbrid. Pärast ajakava salvestamist järjestatakse read vastavalt järjekorranumbritele, st kõige esimeseks paigutatakse rida, mille järjekorranumber on kõige väiksem ja kõige viimaseks rida, mille järjekorranumber on kõige suurem.

Ajakavast rea eemaldamine

Ajakavast rea eemaldamiseks avage ainekava muutmise vorm (nupp Muuda ajakava) ja vajutage sobiva rea lõpus nupule Eemalda (vt joonis).