Väljundiga Ainete sooritused keskmiste hinnetega on võimalik saada nimekiri:

 • määratud õppekava üliõpilaste ainepunktide kogusummast määratud ajavahemikul ning kogu õppekoha jooksul;
 • ainete sooritused keskmiste hinnetega määratud ajavahemikul ning kogu õppekoha jooksul.

Väljundisse kuvatakse aritmeetiline ja kaalutud keskmine üle positiivsete tulemuste määratud ajavahemikul ning aritmeetiline keskmine üle kõigi õppekoha jooksul saadud tulemuste.

 • Väljundi koostamiseks vajutage õppetulemuste mooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke raadionupp Ainete sooritused keskmiste hinnetega ees. Seejärel kuvatakse ekraanile vastava väljundi koostamise vorm (vt joonis).

 • Kohustuslik on täita Tulemuste kuupäevade vahemik. Sisestage ajavahemik, mille jooksul saadud tulemuste keskmised hinded teid huvitavad.
 • Määrake üksus, mille üliõpilaste kohta väljundit soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötajate te olete.
 • Määrake õppeaste.
 • Määrake vajadusel õppijate õppevorm.
 • Määrake õppekava, mille üliõpilaste kohta väljundit soovite.
 • Määrake vajadusel üliõpilaste olek (1. aasta, 2. aasta jne, külalisüliõpilane, ekstern vms).
 • Määrake vajadusel üliõpilaste finantseerimise liik.
 • Määrake vajadusel, kas väljundisse kuvada nominaalsel õppeajal või pikendusajal õppivad üliõpilased (valik Pikendusega/ nominaalaja sees).
 • Määrake andmete järjestus väljundis. Vaikimisi on andmed järjestatud üliõpilaste matriklinumbri järgi kasvavalt. Järjestada saate andmeid veel üliõpilase perekonnanime, aasta, EAP kogusumma, ajavahemiku punktisumma ja keskmiste hinnete järgi kasvavalt või kahanevalt.
 • Väljal Ainete valik nupule Lisa aineid vajutades saate lisada nimekirja aineid, mille kohta kuvatakse väljundisse nende ainete punktide kogusumma, iga üliõpilase sooritatud nende ainete punktide kogusumma ning nende ainete aritmeetiline ning kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste.
 • Väljundi tegemiseks määrake lehe vasakul ülanurgas väljundi formaat (soovitavalt PDF) ning vajutage nupule Väljund.

Väljundisse kuvatakse:

 • õppija nimi ja tema õppekoha andmed (matrikli nr, nimi, õppekoht, kas on akad. puhkusel, finantseerimise liik, sisseastumise aasta, koormus)
 • õppekoha raames saadud ainepunktide summa (väljundis: punkte kokku)
 • määratud ajavahemikku jäävate ainepunktide summa (väljundis: punkte vahem.)
 • määratud ajavahemikku jäävate tulemuste aritmeetiline keskmine üle positiivsete tulemuste (väljundis: keskmine hinne)
 • määratud ajavahemikku jäävate tulemuste kaalutud keskmine üle positiivsete tulemuste (väljundis: kaalutud keskmine hinne)
 • aritmeetiline keskmine üle kõigi õppekoha jooksul saadud tulemuste (väljundis: kõigi soorituste keskmine)
 • kui väljundi sisendparameetritesse on täiendavalt lisatud ainete loetelu (Ainete valik - Lisa aineid), kuvatakse väljundisse lisaks: valitud ainete punktide kogusumma, iga õppija sooritatud valitud ainete kogusumma, aritmeetiline ning kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste valitud ainete osas

Tulemuste kuupäevade vahemiku tingimus kehtib ainult õppetulemustele, üliõpilaste valiku kriteeriumidele vastavust kontrollitakse väljundi tellimise kuupäevaga.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) kontrollimisel lähtutakse originaalist, mitte asendusest (st. kas originaalaine kattub väljundisse valitud ainega). 

Väljundisse ei kuvata infot selle kohta, kui õppija on sooritanud väljundisse valitud aine alternatiivi (st. kui valitud ainele on õppija õppekavas määratud alternatiiv).