Ainete registreerimisinfo vormil saate välja otsida ained, et:

 • Ainete otsimiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilaste registreerimine õppetööle.
 • Avaneb õppetööle registreerimise mooduli esileht (vt joonis), millel saate aineid otsida aine omaniku, ainekoodi ja nimetuse, tunniplaani kuuluvuse ning toimumise aja järgi.

 • Ainete nimekirja ekraanile kuvamiseks määrake Otsi rippmenüüsse sobiv otsingutingimus: tunniplaani järgi, aine järgi või toimumise aja järgi.
 • Kui määrate Otsi rippmenüüst aine järgi, saate otsida kas kõiki valitud üksusele kuuluvaid aineid või aineid nende ainekoodi ja nimetuse osa järgi. Määrake sobiv üksus (vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te oleta) ja täitke vajadusel väljad Ainekoodi osa või Aine nimetuse osa. Kui jätate ainekoodi või nimetuse osa sisestamata, näidatakse ainult määratud üksuse aineid.
 • Kui määrate Otsi rippmenüüst tunniplaani järgi, saate otsida kõiki määratud üksuse tunniplaanidesse määratud aineid. Määrake sobiv üksus (vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te oleta) ja rippmenüüst Tunniplaan sobiv tunniplaan.
 • Kui määrate Otsi rippmenüüst toimumise aja järgi, saate otsida aineid neide toimumisaja järgi. Määrake sobiv üksus (vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te oleta) ja sisestage väljale Toimumine (päev, algus, lõpp) sobiv aine tundide toimumise aeg.
 • Määrake sobiv õppeaasta, semester. Vaikimisi on määratud praegune õppeaasta.
 • Otsingutingimusi võite kitsendada õppevormi määramisega.
 • Vajadusel kasutage otsingutingimuste piiramiseks lisafiltreid:
  • Üleülikooliliste keeleõppe ainete leidmiseks valige Üleülikooliline keeleõpe rippmenüüst keel, mida õppetavaid aineid soovite leida.
  • Eesti keele süvaõppe ainete leidmiseks täitke märkeruut Eesti keele süvaõpe real.
  • Mingi kindla õppeastme õppijatele mõeldud ainete leidmiseks valige Õppeaste rippmenüüst sobib õppeaste. Selle lisafiltriga leitakse ained, mille ainekavas on määratud vastav õppeaste. Otsinguga ei leita aineid, mille ainekavas on õppeastmed määramata.
  • Ainekavas määratud hindamisviisiga otsingutulemuste piiramiseks valige Hindamine rippmenüüst kas Eristav (A, B, C, D, E, F, mi), Mitteeristav (arv, m.arv, mi) või Kaitsmine.
 • Real Näita aineid saate määrata, kas näidata kõiki aineid, millel on määratud semestril ainekavad (valik kõik), kas näidata aineid, mis on hetkel registreerimiseks avatud (valik hetkel registreerimiseks avatud) või näidata aineid, mis on valitud semestril registreerimiseks avatud (valik valitud semestril registreerimiseks avatud).
 • Ainete otsimiseks vajutage nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse otsingutingimustele vastavate ainete nimekiri.
Kui leitud ained ei ole registreerimiseks avatud, on veerud Reg. avatud, Reg. suletud ja Tüh. suletud tühjad ning veerus Märkused on tekst Avamata (vt joonis). Leitud ainete avamiseks registreerimiseks ja registreerimistingimuste muutmiseks vajutage nupule Lisa/Muuda aineid.

Registreerimiseks avatud ainete korral kuvatakse ainete kohta järgmised andmed.

 • Ainekood, mille lingile vajutades avaneb aine üldandmete ja ainekava väljatrükk.
 • Veerus Aine nimetus on aine nimetus, maht ning õppevorm. Nimetuse lingile vajutades avaneb ainekava vaatamine vorm.
 • Veerus Vaata toimumisi/ tunniplaane on link aine toimumiste vaatamiseks.
 • Veerus Reg. avatud on kuupäev, alates mille südaööst on aine õppijatele registreerimiseks avatud.
 • Veerus Reg. suletud on kuupäev, mil lõpeb õppijatele ainele registreerumine. Kaldkriipsude järel näidatakse kuupäevi, mil lõpeb ainele registreerumine 1. aasta üliõpilastele ja külalisüliõpilastele.
 • Veerus Tüh. suletud on kuupäev, mil õppijad saavad viimast päeva ise ainele registreeringut tühistada.
 • Veerus Rühm avatud on jah või ei vastavalt sellele, kas rühma valik on ainetele registreerujatele avatud või mitte.
 • Veerus Märkused on lingid aine eemaldamiseks registreerimiseks avatud ainete nimekirjast ning ainele registreerunute haldamiseks.