• Ainekava luuakse ainele igaks selle toimumise semestriks. Ainekavu saab lisada ainele, mille üldandmed on vähemalt loomisel olekus.
  • Ainekavu saavad lisada vastavate eriõigustega töötajad ja aine viimase mis tahes õppevormi kinnitatud ainekava vastutav õppejõud. Ainekavade andmeid saavad muuta töötajad ja õppejõud, kes on ainekavasse lisatud. Vajadusel lugege õppejõu võimalustest täpsemalt peatükist "Õppejõu õigused ainetega tegelemiseks".

Ainekavade haldamisega on seotud järgmised teemad ja tegevused.


SEOTUD TEEMAD

Uue aine lisamine