Ainekava valiku vormiga (vt joonis) saate otsida välja ained ja nende ainekavad, et lisada nende andmed eksami- ja kaitsmisprotokollidesse vms.

 

Ainete otsingutingimuste määramisel saate vajadusel abi peatükist "Ainete otsing".

Kui sobiv aine ja selle ainekava leitud, siis selle valimiseks eksamiprotokolli vms, vajutage ainekava lingile (vt joonis).