• Nupule vajutamise järel kuvatakse ekraanile ainekava tekitamise vahevorm.
  • Kui soovite kopeerida mõne olemasoleva ainekava andmeid, vajutage soovitud ainekava lingile (joonisel p 1). Tühja ainekava lisamiseks vajutage nupule Lisa tühi ainekava (joonisel p 2).

  • Ekraanile kuvatakse ainekava andmete lisamise vorm.
  • Vastavalt sellele, kas kopeerisite või lõite tühja ainekava, parandage või täitke väljade sisu. Väljade täitmisest lugege vajadusel peatüki "Ainekava väljade iseloomustus ja täitmine" vastavatest alapeatükkidest. 

Samaks õppeaastaks ja semestriks ei ole võimalik luua mitut ainekava, millel on sama õppevorm, osa ja maht, valdkond ja ainekava keel. Näiteks ei saa vormistada 2017/2018 sügissemestriks kahte ainekava päevaõppele (17/18 S PÕ), küll aga saab vormistada ainekava lisaks:

Kattumise korral ei saa ainekava salvestada ja kuvatakse teade: "Selline ainekava on juba olemas! (aasta, semester, õppevorm, osa, osa maht, valdkond, ainekava keel)".

  • Kui soovite ainekava sisestamist katkestada, vajutage vormi üla- või alaservas nupule Katkesta.
  • Ainekava salvestamiseks vajutage vormi üla- või alaservas nupule Salvesta. Enne salvestamist peavad täidetud olema vähemalt kõik tärniga tähistatud väljad. Salvestamise järel märgitakse ainekava olekuks Loomisel. Ainekava on esialgu nähtav ainult tema sisestajale ja vastavate eriõigustega kasutajatele.
  • Pärast salvestamist kuvatakse ekraanile ainekava vaatamise vorm, millel üla- ja alaservas on käsunupud edasiseks ainekavaga toimetamiseks (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Õppejõu õigused ainetega tegelemiseks
Ainekava väljade iseloomustus ja täitmine
Aine üldandmete ja ainekava olekud
Ainekava link