Ainekava link (vt joonis) sisaldab informatsiooni õppeaasta (nt 15/16), semestri (sügissemester = S; kevadsemester = K), õppevormi (PÕ = päevaõpe, SÕ = sessioonõpe, Täiendõ = täiendusõpe) kohta, nt 15/16 S SÕ.Vt ka ptk "Ainekava õppeaasta, semestri ja õppevormi määramine".

Ainekava, millel parasjagu olete, eristub teistest ainekava linkidest tumedama tausta poolest.

Ainekava vaatamise vormi alaservas on ruumi kuue õppeaasta ainekava linkidele. Kui ainekavu on tehtud rohkematele õppeaastatele ja semestritele, on varasemate õppeaastate ainekavad varjatud. Nende nägemiseks vajutage nupule Näita kõiki.