Ainekava kustutamine on võimalik ainult juhul, kui ainekava on olekus Loomisel. Ainekava kustutamiseks avage ainekava vaatamise vorm ning vajutage sellele nupule Kustuta (vt joonis).

Ainekava kustutatakse ning ekraanile kuvatakse aine üldandmed.


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud