Õppejõul, kellel on õigus luua ainele uus ainekava, on õigus viia loodud ainekava ka sisekasutusse, kuid kinnitada õppejõud ainekava ei saa. Ainekava saab kinnitada vastavate eriõigustega töötaja, tavaliselt vastavate tööülesannetega õppekorralduse spetsialist.

Ainekava kinnitamise eelduseks on see, et ainekava on viidud sisekasutusse. Sisekasutuses ainekava kinnitamiseks avage ainekava vaatamise vorm ning vajutage sellel nupule Kinnita (vt joonis). Ainekava kinnitamise järel ilmub ainekavale viitav link ka esilehel kuvatavasse ainete nimekirja vastava aine andmete juurde. Ainekava hakkavad nägema õppijad.


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud