Aine liigist oleneb, millised andmeväljad on võimalik aine andmetes täita, nt millise lõpphindamisega aine lõpeb ning kuidas toimub ainetele tagasiside andmine. Aine liik võib olla tavaline aine, kaitsmisega lõppev aine, ühisõppekava aine ja praktika. Meditsiiniteaduste valdkonna ained võivad olla ka liigiga kompleksaine.

 

Tavaline aine

Kaitsmisega
lõppev aine

Ühisõppekava aine

Praktika

Kompleksaine

Millal teha?

 

Lõputööde tarvis.

Vormistatakse selleks, et saaks partnerülikooli ained lisada ÕISis õppekavasse, sisestada nende õppetulemused, jälgida õppekava läbimist ning väljastada akadeemiline õiend koos partnerülikoolis läbitud ainetega.

 

 

Vormistamine

Tavaline aine

Kaitsmisega lõppev aine

Ühisõppekava aine

Praktika

Kompleksaine

Hindamine

Aine üldandmetes on võimalik lõpphindamiseks määrata: eristav ja mitteeristav ning vormistada samade hindamisskaaladega ainekavad.

Aine üldandmetes on võimalik lõpphindamiseks määrata: kaitsmine, eristav ja mitteeristav ning vormistada samade hindamisskaaladega ainekavad.

Aine juures ei määrata hindamist.

Aine üldandmetes on võimalik lõpphindamiseks määrata: eristav ja mitteeristav ning vormistada samade hindamisskaaladega ainekavad.

Aine üldandmetes on võimalik lõpphindamiseks määrata: eristav ja mitteeristav ning vormistada samade hindamisskaaladega ainekavad.

Tulemuste sissekandmine

Eksamiprotokoll

Eksamipotokoll ja kaitsmisprotokoll

Ühisõppekava ainete protokollid

Eksamiprotokoll

Eksamiprotokoll


SEOTUD TEEMAD

Aine liigi määramine