• Aine maht kajastab seda, mitu punkti ainel osaleja õpiväljundite hindamisel positiivse tulemuse saamise järel aine eest saab. Aine kestus semestrites väljendab seda, mitmel semestril ainet loetakse.
  • Aine mahu saate sisestada ainult täisarvulisena. Kui aine omanikuks on meditsiinivaldkond (või selle allüksused, v.a MVSF sporditeaduste ja füsioteraapia instituut), võib aine maht olla 0,25-kordne (näiteks 2 EAP, 3,75 EAP, 1,5 EAP, 4,25 EAP vms).

Aine kogumaht sisestage aine üldandmete lisamise või muutmise vormil väljale Kogumaht (1 EAP=26 tundi) ja aine kestus semestrites väljale Kestus semestrites (vt joonis).

Kui aine toimub ühel semestril, saab sellel osaleja positiivse tulemuse saamise järel aine kogumahus punkte. Kui aine toimub mitmel semestril, vormistatakse ainele igaks selle toimumise semestriks ainekava (nt 1. osa, 2. osa) ja õppija saab punkte vastava osa ainekavas fikseeritud mahus. Vajadusel saate ainekava osa ja mahu määramisest täpsemalt lugeda peatükist "Ainekava osa ja mahu määramine".