Sisukord
 

Aruande kinnitamine

  • Raamatupidajana aruande kinnitamise vajutage aruande alaservas nupule Kinnita aruanne raamatupidajana (vt joonis).

Pärast raamatupidamises kinnitamist saadetakse aruanne dokumendihalduse infosüsteemi samasse liitdokumenti lähetuskorraldusega (vt vajadusel "Korraldus ja aruanne dokumendihalduse infosüsteemis (DHISis)"). 

Põhjused, miks aruannet ei saa raamatupidamises kinnitada

Ülekandearve andmed on täitmata

Lähetatav saab märkida kulu juures, et see tasutakse ülekandearvega ja tekitada nii kuluaruandesse tühja ülekandearve rea (vt juhend). Vastav rida tuleb raamatupidaja õigustega töötajal täita või vajadusel aruandest eemalda (vt juhend). Kui ülekandearve andmed on täitmata, öeldakse aruande kinnitamisel raamatupidajale Ülekandearve kuupäev on sisestamata! (vt joonis).

Aruandest puuduvad õige kuupäeva valuutakursid

Kui aruandest puuduvad õige kuupäeva valuutakursid, siis antakse aruande kinnitamisel raamatupidajale teade Aruandest puudub lähetusele järgneva tööpäeva valuutakurss. Aruannet ei saa raamatupidamises kinnitada (vt joonis). Aruannet ei saa enne kinnitada, kui õige kuupäeva kursid on töövoogu lisandunud (tekkinud automaatselt või lisatud käsitsi). Vt täpsemalt juhend "Välisvaluutasid sisaldavad lähetusaruanded".

Andmete uuesti saatmine AXAPTAsse

  • Kui aruande kinnitamisel andmete saatmine AXAPTAsse mingil põhjusel ebaõnnestub, antakse veateade ja aruande alaserva kuvatakse nupp Saada uuesti AXAPTAsse (vt joonis).
  • Nupule vajutades saab aruande andmed uuesti AXAPTAsse saata. Enne andmete uuesti saatmist peaks koostöös kasutajatoega välja uurima, mis vea põhjustas.