Kui soovid teha lepingu muudatust, siis registreeri vastusdokument: KÄS/TVL muudatus. 

Lepingu muudatuse üldandmed tuuakse lepingult üle.

Kui lepingu muudatus on selline, mida finantsallika käsutaja kinnitama ei pea, siis võib veeru "Finantsallika käsutaja" tühjaks teha, siis ei lähe talle suunamisülesannet.

Kui soovid muuta lepingu sisu

Kui soovid muuta lepingu tasu

  • Tasu muutmine, kui lepingupartner on füüsiline isik

  • Tasu muutmine, kui lepingupartner on juriidiline isik

Kui soovid muuta lepingu muud tingimust

Kui soovid muuta lepingu kehtivust

  1. Lepingu ülevaatamise meeldetuletus tuuakse üle lepingu muudatusele, soovi korral saad seda muuta (näiteks, kui pikendad lepingut).
  2. Kui lepingu muudatus allkirjastatakse digitaalselt, siis süsteem täidab sõlmimise kuupäeva viimase digiallkirja järgi. Kui lepingu muudatus allkirjastatakse paberil, siis tuleb lepingu muudatuse koostajal sõlmimise kuupäev lisada.
  3. Kui leping on ehitustööga seotud, siis välja "kehtib kuni" asemel kuvab välja "Töövõtja annab valmis tööd tellijale üle".

Võrdlevad hinnapakkumised

Vaata hanke juhendist, millal peab võrdlevad pakkumused lisama ja millal hanke korraldama. Kui Sinu tellitava teenuse puhul juhendi järgi võrdlevaid pakkumusi võtma ei pea või hanget korraldama, siis lisa vastav selgitus väljale "Selgitus hinnapakkumiste puudumise kohta".

NB! Võrdlevaid hinnapakkumisi ja selgitust  lepingupartner ei näe.

Failid (lepingu muudatuse failid ja lisadokumendid)

Kui kõik andmed on sisestatud, siis salvesta kanne. Kande salvestamisega ei käivitu suunamisring. Pärast salvestamist saad luua lepingu faili ja kontrollida lepingu andmeid failis ja vajadusel teha muudatusi ning uuesti salvestada ja faili luua.

NB! Kui "Loo fail ja digikonteiner" nuppu ei leia, siis kontrolli, kas sul on detailne vaade valitud Lihtvaade/ detailne vaade. "Loo fail ja digikonteiner" nuppu kuvab ainult detailses vaates. 

Suunamisringile (menetlusringile) saatmine

Kui lepingu fail on loodud:

a) digitaalse allkirjastamise puhul digikonteiner väljale "Allkirjastatud lepingu muudatuse fail(id)"

b) paberil allkirjastamise puhul fail väljale "Lepingu muudatuse kavand"

siis klõpsa nupul "Käivita automaatne suunamisring". Nii käivitub automaatne suunamisring (sh jagamine lepingupartnerile). Kui oled ise lepingu koostaja ja ülikoolipoolne vastutav täitja, siis saad klõpsata nupul "Kinnita ja käivita automaatne suunamisring". Nii saad ära anda endapoolse kinnituse ja leping liigub teisetele menetlejatele kinnitamiseks ja allkirjastamiseks.

Automaatne suunamisring on lepingu muudatusel samasugune nagu lepingul. Kui soovid vaadata, milline suunamisring käivitub, siis vaata:

a) füüsilise isikuga käsunduslepingu suunamisring või töövõtulepingu suunamisring (need on samasugused)

b) juriidilise isikuga käsunduslepingu suunamisringtöövõtlepingu suunamisring (need on samasugused) või töövõtuleping - ehitustöö

Lepingu muudatuse staatused

  • Kavand - vaikimisi on staatus kavand (kuni osapoolte allkirjastamiseni). Kui "kehtiv" staatuses lepingu muudatus lükatakse rahandusosakonna poolt tagasi (võimalik, kui lepingu muudatus on füüsilise isikuga), siis muutub staatus samuti "kavandiks".
  • Kehtiv - muutub automaatselt, kui lepingu muudatus on mõlemapoolselt allkirjastatud.
  • Tühistatud - tuleb määrata manuaalselt.
  • Lõppenud - muutub automaatselt, kui kehtib kuni kuupäev on möödas. Kui lepingule on tehtud lepingu muudatus, siis kontrollib, kui on lepingut pikendatud, siis muutub staatus "lõppenud" lepingu muudatusel märgitud kuupäeva järgi.


  • No labels