Dokumendi allkirjastamiseks peab olema sellekohane tööülesanne, tööülesannet täita saab kahel viisil:

  • Teade (DHIS: Allkirjastamiseks ....) koos dokumendilingiga tuleb e-kirjana. Klõpsata lingile.
  • Tööülesanded kogunevad ka DHIS-i avelehele plokki "Minule suunatud". Allkirjastamiseks klõpsata esmalt sellele dokumendile, mida soovid allkirjastada.

Avaneb dokumendikanne. Ümbriku sees olevate failide nägemiseks klõpsa nupule näita/peida. Allkirja lisamiseks klõpsa digiümbriku all olevale rohelisele allkirja lisamise nupule. 

DHIS-is allkirjastamine ebaõnnestub

Faili väljal puudub digikonteiner

Allkirjastamise eelduseks on faili väljal olev digiümbrik, ainult PDF vormingus olevat faili ei ole võimalik allkirjastada. Vaata juhendist, kuidas DHIS-is digiümbrikut luua. 

Dokument on suunatud vale rolliga

Kui dokument on suunatud "teadmiseks", siis kuvatakse digiümbriku all olevat allkirja lisamise nuppu hallina. Dokumendi allkirjastamiseks peab dokument olema suunatud rolliga "allkirjastamiseks". Vaata juhendist, kuidas dokumenti suunata.

Digiallkirjastmise plugin on seadistamata

Tihti ebaõnnestub DHIS-is digitaalne allkirjastamine sel põhjusel, et veebilehitseja seadetes ei ole digiallkirjastamise plugin kas lubatud või see on üldse seadistamata. Sellisel juhul kuvatakse DHIS-is allkirjastamisel teadet: Välja kutsutud allkirjastamise platvormi tugi puudub. 


Vaata juhisest, kuidas ametlikult toetatud veebilehitsejates seadistada lisamooduleid, et digitaalne allkirjastamine õnnestuks.

Digiallkirjastamine võib ebaõnnestuda ka siis, kui veebilehitseja või ID-kaardi tarkvara on uuendamata.

Kasutajakaardil puudub mobiilinumber

Kui DHIS-is ebaõnnestub mobiil-ID-ga allkirjastamine, on probleem enamasti selles, et kasutajakaardil on puudu mobiilinumber. Andmete muutmiseks tuleb klõpsata  oma nimele

Avaneb kasutajakaart. Kontaktinfo plokis tuleb sisestada väljale "Mobiil-ID telefoninumber" mobiilinumber ja andmed salvestada. 

Ülikoolivälisele isikule dokumendi jagamine

Tartu Ülikooli dokumendihalduse infosüsteemi saavad ülikooli töölepinguga töötajad ja doktorandid. Ülikooliväline isik DHIS-i siseneda saa, kuid talle on võimalik dokumenti allkirjastamiseks jagada. St, et ülikoolivälisele isikule on ajutiselt võimalik anda ligipääs faili väljale. Täpsemalt vaata jagamise juhendist