Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Teenuse seadistamine toimub "Service" alajaotuse all.

 • Uue teenuse lisamiseks vajutada vormi ülaservas"Add a service".
 • Olemaoleva teenuse muutmiseks vajutada teenuse rea lõpus pliiatsi-kujulisele ikoonile.
 • Olemaoleva teenuse kustutamiseks vajutada teenuse rea lõpus prügikasti-kujulisele ikoonile.

AtribuutSelgitusEkraanipilt
1Service name
 • Teenuse nimi, mis kuvatakse aegade broneeringu lehel valimiseks.

2

Service details

 • Share your page for this service:
  • Share via email
  • Copy
 • Igale broneeringusüsteemile tekitatakse aegade valimise vorm, millel aega sooviv isik saab valida teenuse ja seejärel aja. Siit saab aga võtta lingi, mis on mõeldud ainult sellele konkreetsele teenusele ja aja broneerija enne aja valimist teenust enam valima. 

3Description
 • Teenuse lühike tutvustus.
 • Kuvatakse aegade broneerimise vaates ikoonile "I" vajutades väiksesse hüpikaknasesse. Selleks, et sellesse ära mahuks ja kasutaja kerimisriba kasutama ei peaks, võiks olla kuni 250 tähemärki (koos tühikutega).

Seadistus kuvatakse järgmiselt:


4Default location
 • Teenuse toimumise aadress.
 • Kuvatakse aja broneerinud isikule saadetavas e-kirjas. 

Seadistus kuvatakse kinnituskirja järgmiselt:


5Add online meeting
 • Kui märkida "jah", siis lisatakse kõikidele uutele aja broneeringutele link "Liitu Teamsi koosolekuga".
 • Link lisatakse ka kinnituskirja, kalendrisündmusesse ja meeldetuletusse. Vt täpsemalt ptk "Support for online meetings" ingliskeelsest juhendist.

Seadistus kuvatakse kinnituskirja järgmiselt:


6Default duration
 • Teenusele tuleb määrata teenuse osutamise standardpikkus (Default duration), näiteks 1 tund, mis võetakse aluseks aegade automaatsel genereerimisel.

7Buffer time your customer can't book
 • Lisaks teenuse standardpikkusele saab teenusele määrata enne ja/või pärast valjapakutavat aega puhveraja (Buffer time your customers can't book), mida broneerimiseks välja ei pakuta. Näiteks 30min pärast valitud aega. Teenuse tegelik pikkus kokku on sellisel juhul standardaeg (1h) + puhvriaeg (30min) = 1,5h.

8Enable customers to manage their appointment when it was booked by you or your staff on their behalf.
9
 • Maximum number of attendees per event
 • Maximum Attendees
 • Vaikimisi on ühele sündmusele mõeldud üks osaleja, st aja saab valida üks isik.
 • NB! Ühes suuremat osalejate arvu on võimalik määrata ainult uue teenuse loomisel (olemasolevale teenusel seda ühest suuremaks muuta ei saa). Vt täpsemalt "Teenuse seadistamine rühmale (nt ürituse jaoks)".

10Default price
 • Vaikimisi väärtus on "Price not set"/"Hinda ei ole määratud" ja hinnainfot kuskil ei näidata.
 • Kui hinnaks määrata "Free"/"Tasuta" või konkreetne hind, siis näidatakse hinnainfot aegade broneerimise lehel vastava teenuse juures ja aja broneerijatele saadetavates e-kirjades.

11Notes (internal only)
 • Töötajatele mõeldud märkused.

12Custom fields
13Reminders and Confirmations
14

Publishing options:

 • Show this service on the booking page
 • Kas näidata teenust broneerimiselehel või mitte.

15

Online scheduling options

 • Use the default scheduling policy
 • Kas kasutada vaikimisi aegade geneerimise põhimõtteid (vt "Broneeringulehe seadistamine aegade broneerijatele") või seadistada aegade genereerimine teenusepõhiselt. 
 • Kui märkida "ei", siis saab märkida teenusepõhised reeglid, vt järgmine rida.

16

Scheduling policy

 • Settings for when customers can book services

17

Email notifications

 • Notify the business via email when a booking is created or changed
 • Send a meeting invite to the customer, in addition to the confirmation email


18

Staff

 • Allow customers to choose specific person for booking
 • Kas lubada valida aja broneerijal kindel teenust osutav töötaja (teenusele aja broneerimisel näidatekse teenusega seotud töötajate nimesid).

19

Availability


Siin saab seadistada teenuse üldised aegade kättesaadavuse põhimõtted, nt riigipühade ajal. Vt täpsemalt "Broneerimisüsteemi aegade üldine seadistamine".
20Set different availability for a date range
 • No labels