Tartu Ülikooli põhiline e-posti lahendus on pilvepõhine Microsoft Online Exchange ja sellega seotud rakendus Outlook. Vt Microsoft Office 365.

The main e-mail solution of the University of Tartu is the cloud-based Microsoft Online Exchange and the related application Outlook. See Microsoft Office 365.

E-post


Teema/küsimusJuhised/näpunäited
1

Arvuti Outlooki seadistamine

2

Nutiseadme seadistamine

3

Exchange Online'i seadistamine teistes keskkondades

4

E-posti erifunktsioonide seadistamine

5

Meililistid

 • Teabe jagamiseks suurele hulgale inimestele sobib hästi meililistiteenus
 • MS Teamsis loodud meeskonnad saavad meeskonna e-posti aadressi.
  • Meeskonna aadressi saab lisada keskse e-posti teenuse MS Outlooki aadressiraamatusse ja seejärel aadressaadiväljale
  • Saada aadressi aadressiraamatusse lisamise soov arvutiabile
6

E-posti küberturve

E-mail


TopicGuides
1

Setting up Outlook on your computer

2

Setting up your smart device

3

Setting up Exchange Online in other environments

4

Setting up special email features

5

Mailing lists

 • A mailing list service is good for sharing information with a large number of people.
 • Teams created in MS Teams will receive a team email address.
  • The team address can be added to the MS Outlook address book of the central e-mail service and then to the addressee field.
  • Send a request to add an address to the address book to Arvutiabi.
6

Email cyber security