Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tartu Ülikoolis on kasutusel kolm keskset e-posti teenust - Exchange Online (Office365), Exchange ja Mailhost.

The University of Tartu uses three central e-mail services - Exchange Online (Office365), Exchange and Roundcube.

Juhendid

Kasutage järgmisi juhendeid e-posti teenuste seadmistamiseks.

Instructions

Use the following instructions to configure the e-mail services on Your device.