Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 139 Next »

ÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS - SIS AND THE RIGHTS TO USE IT

Õppijad kasutavad ÕIS 2 keskkonda. ÕISi veebiaadress õppijale on https://ois2.ut.ee

Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil.

Lugege täpsemalt...


ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest (avalik kasutaja, õppija vms) ülikooliga. Lugege täpsemalt...


Uue õppijana ÕISi kasutajaks saamisest Lugege täpsemalt...

Learners use the SIS 2 environment. The web address of the SIS for learners is https://ois2.ut.ee

The link for entering the SIS is also located at the top of the UT homepage.  Use the central username and password of the UT computer network for logging in. You can also log in using the ID-card, Mobile-ID or SmartID. For details read...


SIS user’s rights and obligations depend on the person’s relation with the university (public user, learner, etc.). For details read...


How new learners can become SIS users: For details read...

ABI ÕISI KASUTAMISEL

Unable to render {include} The included page could not be found.

ÕIS 2 ARENDUSINFO - SIS 2 DEVELOPMENT INFORMATION

Viimane versiooniuuendus 1.10.2020 (FE 0.8.477, BE 0.8.59)

 • Vea parandus - SIS-1852 - Õppekavas kraadi info
 • Vea parandus - SIS-1836 - Esmakursuslase korral erialastipendiumil õppemahu nõue ei kehti
 • Vea parandus - SIS-1842 - Õpitud semestri arv vale
 • Vea parandus - SIS-1843 - Viimane õpitud semestri tunnuse arvestus vale
 • Vea parandus - SIS-1844 - Esmakursuslaseks oleku kontroll ainetele registreerumisel
 • Vea parandus - Õppekohtade jaotus etteulatuva alguse korral
 • Täiendus - SIS-1838 - FE: täiendusõppetoimumise vaate parandused
 • Täiendus - andmebaasi uuendused ja täiendused
 • Uus - Chatbot / vestlusrobot
 • Uus - Tagasiside algoritm

 • No labels