Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppekava valikuid on võimalik vaadata ja muuta ÕISi lehel Valikud õppekavas.

Praegu saavad mooduleid valida ainult alates 2011/2012 aasta bakalaureuseõppe õppekava versioonidel õppijad. Teistel õppekavadel õppijate moodulivalikuid aitab muuta õppija õppekava õpetava struktuuriüksuse õppekorralduse spetsialist.

Kui olete juba valinud oma õppekavva kõrvaleriala ja soovite sellest loobuda ning valida mõne muu kõrvaleriala, siis eemaldage õppekavva valitud kõrvaleriala (nupp Loobu kõrvaleriala nimetuse real) ja valige uus kõrvaleriala (nupp Vali kõrvaleriala lehe ülemises servas).

Kui soovite muuta kõrvalerialast valitud õppeaineid, vajutage kõrvaleriala nimetuse juures nupule Muuda.

The curriculum options can be viewed and modified on the SIS Selections in Curriculum page.

Currently, selecting modules is only available for students enrolled in the 2011/2012 curriculum versions of bachelor's studies. Other learners should contact the academic affairs specialist of the institute of the curriculum in order to select modules.

If you have already selected a minor specialisation in your curriculum and want to you want to opt-out and choose another minor specialisation, remove the minor in the curriculum (Cancel button in the row of the minor specialisation) and select a new minor specialisation  (Select minor specialisation in the top of the page).

If you want to change the courses in your minor specialisation, click the Change button next to the minor specialisation name.