Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enamasti algab

  • kevadsemestri õppeainetele registreerumine 15. detsembril,
  • sügissemestri õppeainetele registreerumine 15. mail,

ja kestab kuni uue semestri alguskuupäevani.

Üksikute õppeainete korral võivad kehtida üldisest korrast erinevad kuupäevad.

Esimese semestri üliõpilased ja välisüliõpilased registreeruvad semestri algusest kahe nädala jooksul.

Külalisüliõpilased ja väliskülalisüliõpilased registreeruvad semestri algusest kahe nädala jooksul.

Õppeainele registreerumiseks peab olema aktiivne (kehtiv) üliõpilase, välisüliõpilase, külalisüliõpilase, väliskülalisüliõpilase või eksterni õppekoht.

Registreeruda on võimalik nendele ainekavadele, mis on avatud registreerimiseks.


Mostly begins

  • registration for spring semester subjects on December 15,
  • registration for fall semester subjects on May 15,

and lasts until the beginning of the new semester.

Individual courses may have different dates than the general ones.

First semester students and international students register within two weeks of the beginning of the semester.

Visiting students and international visiting students register within two weeks of the beginning of the semester.

To register for a course, you must have an active (valid) study place of a student, international student, visiting student, international visiting student or external student.

Enrollment is possible for syllabi that are open for registration.