Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koha vabanemisel saate teate ÕISis enda kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadressidele ja ÕISi elektronteadete postkasti, mille järel on Teil kolm päeva (sh teatamise päev) aega kas registreeruda soovitud õppeainele või loobuda pakutavast kohast.

Kui aine registreerumise tähtajani on veel aega, saate pärast teate saamist järjekorrast ainele registreeruda.

Kui aine registreerumise tähtaeg on möödunud, siis õppija ise järjekorrast ainele registreeruda ei saa. Teate saamisel võtke ühendust õppeainet õpetava struktuuriüksuse õppekorralduse spetsialistiga. Kui ainega on veel võimalik liituda, saab õppekorralduse spetsialist teid ainekavale registreerida. Kui liituda ei ole võimalik, siis tühistatakse registreering kolme päeva möödumisel teate saamisest automaatselt.

When a vacancy appears, you will receive a message on your e-mail addresses entered into SIS, and the SIS Notifications. After that, you have three days (including the day when the message was sent) to register for the course or to give up the place offered.

If there is still time to registration deadline for the course, you will be able to register for the course once the message has been sent.

Once the course registration deadline has expired, the learner will not be able to enroll for the course. Upon receipt of the notification, contact the academic affairs specialist of the institute teaching the course. If it is still possible to join the course, a academic affairs specialist can enroll you in the syllabus. If it is not possible to join, the registration shall be automatically canceled three days after receipt of the notification.