Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Õppekava valikute vormil on teil võimalik valida mooduleid aasta õppekava versioonistst, millel õpite. Kui õpite bakalaureuseõppes, siis ka kõrvaleriala tarvis teistest aasta õppekavadest. Lisaks saate vaadata millised õppeakavasse kuuluvad ained olete sooritanud.
 • ÕISi kaudu saavad õppekava mooduleid valida õppijad ise. Vajadusel saavad seda teha nende eest vastavate eriõigustega töötajad.
 • Sobivate tööülesannetega töötajad näevad ja saavad muuta õppijate valikuid õppekavas, reguleeritud on see eriõigustega.
 • Õppija valikuid õppekavas näeb ka õppija mingi õppekoha andmetesse lisatud juhendaja.

Hetkel on mooduleid võimalik valida ainult bakalaureuseõppe õppekavadel õppijatel. Teistel õppeastmetel õppijatele kuvatakse teade:

Kui Teie õppekavas on valitavaid mooduleid, pöörduge nende valimiseks oma õppekorralduse spetsialisti poole.

Enda õppekava valikute vormile liikumiseks vajutage menüü lingile Õppetulemused (joonisel p 1) ja avaneval lehel vahelehele Valikud õppekavas (joonisel p 2). Avaneb õppekava valikute vorm.

Teie Valikud õppekavas lehele kuvatakse

 • info aasta õppekava versiooni kohta, mille järgi õpite (joonisel p 1)
 • teade Moodulite valik ei ole tehtud! (joonisel p 2), kui te ei ole veel õppekava mooduleid valinud või moodulite valikut kinnitanud
 • nupp Vali peaeriala eriala valimiseks, kui teie õppekava on erialadena üles ehitatud
 • bakalaureuseõppe õppekavadel õppijatel nupud peaeriala suurendamiseks, kõrvaleriala valimiseks, lisaks moodulite valimiseks ja teisest kõrgkoolist kõrvaleriala või moodulite valimiseks (joonisel p 3). Enne peaeriala valikute tegemist on need nupud mitteaktiivsed.
 • õppekava moodulite valikud.
 • nupp õppeainete peitmiseks või näitamiseks (joonisel p 4).
 • nupp Peaeriala valikud moodulite ja õppeainete valimiseks (joonisel p 5).

Moodulid võivad olla kohustuslikud või valitavad. Valikuid ei saa teha moodulite osas, mis on teie aasta õppekavas märgitud kohustuslikeks. Moodulite valikuvõimalused on määratud aasta õppekava versioonides.


Moodulite ja/või õppeainete valimiseks vajutage nupule Peaeriala valikud. Avaneb peaeriala valikute muutmise leht.

Kohustuslikud moodulid on vaikimisi valitud (tähistatud halli märkeruuduga) ja nendest ei ole võimalik loobuda (vt joonis).

Õppekavas mooduli valimiseks täitke mooduli nimetuse ees märkeruut (vt joonis). Kui moodulisse kuulub mooduli kogumahus õppeaineid, siis valitakse automaatselt ka õppeained.

Kui moodulisse kuulub mooduli kogumahust suuremas mahus õppeaineid või alammooduleid, siis tuleb teil valida ka õppeained või alammoodulid.

Valikute salvestamiseks vajutage lehe ala- või ülaosas nupule Salvesta (vt joonis).