Siin on soovitused Planneri nutika kasutamise kohta.

Kui Sul on idee teema kohta, mis siia lehele sobib, saada see arvutiabile (arvutiabi@ut.ee).
NippJuhised-näpunäitedEkraanitõmmis

Tööde haldamiseks isiklikus vaates sobib kõige paremini funktsioon „My tasks“

 • Kui Sul on palju töid erinevates projektides (töölaudadel), siis on kõige parem neid hallata My tasks vaates, kuhu koonduvad Sulle määratud tööd kõikidest projektidest

Töölaua vaate saab seada nimekirjade-, statistika- või kalendripõhiseks

 • Töölaua vaikimisi vaade on Board
 • Töölauavaate valikud:
  • Board - tööd on tööde nimekirjades
  • Charts - tööde statistika
  • Schedule - tööd kalendrivaates

Tööde ülevaade on lihtsasti grupeeritav prioriteedi, vastutaja, tähtaja jne. järgi

 • Kui tööde tahvlil on palju töid, siis aitab selgust ja ülevaatlikkust luua grupeerimine huvipakkuva kategooria järgi
 • Grupeerimise kategooriad:
  • Tööde nimekirjad (Bucket)
  • Vastutaja (Assigned to)
  • Edenemine (Progress)
  • Tähtaeg (Due date)
  • Sildid (Labels)
  • Prioriteet (Priority)

Töid on võimalik koondada tööde nimekirjadesse (Bucket)

 • Töödenimekirja järgi on võimalik töid enda jaoks sobival viisil grupeerida
 • Vaikimis on üks nimekiri To do
 • Uusi nimekirju on võimalik lihtsasti juurde tekitada
  • Nt. Backlog, KIIRE!, Lähiajal
 • Tööde nimekirju saab kasutada ka filtreerimise funktsiooni juures


Filtreerimise funktsioon võimaldab jätta töölauale alles vastava omadusega tööd

 • Kui tööde tahvlil on palju töid, siis on vahel abiks tööde filtreerimine huvipakkuva omaduse järgi
 • Filtreerimise omadused:
  • Tähtajad (Due)
  • Prioriteet (Priority)
  • Silt (Label)
  • Töödenimekiri (Bucket)

Tööga saab siduda viited ja dokumendid

 • Tööga saab siduda viite olulise materjalile
 • Siduda saab:
  • Fail (File)
  • Veebiviide (Link)
  • Online dokument (Sharepoint)
 • Materjali viidet või online dokumendi eelvaadet on võimalik näidata töökaardile (Show on card)
  • Tuntud dokumendi puhul näidatakse vastava dokumendi sisu pisipilti

Tööde edenemise info on mõistlik lisada kommentaaridena

 • Töö edenemise kommentaarid ja küsimused on mõistlik lisada töösse kommentaaridena
 • Tööde vastutaja saab kommentaari lisamise kohta teate

Töö sisse saab lisada töö alamülesanded kontrollnimekirjana (cheklist)

 • Töödele saab lisada tööde alamtegevused kontrollnimekirjana
 • Kontrollnimekirja on võimalik kuvada ka tööde ülevaate kaardil
  • Vali kontrollnimekirja kõrval märkeruut Show on card

Töö ülevaates saab töö kaardile näidata olulisi töö elemente (nt. viidatud dokument, kontrollnimekiri, töö lühikirjeldus)

 • Töö ülevaates saab töö kaardile näidata olulisi töö elemente (nt. viidatud dokument, kontrollnimekiri, kirjeldus)

 • Selleks tuleb valida vastava elemendi juures märkeruut Show on card
 • NB! Korraga saab näidata ainult ühte elementi
 • Töö eelvaatesse saab lisada:
  • Notes
  • Checklist
  • Attachment

Töid saab lisamärgenda siltidega (6 silti)

 • Töid saab kategoriseerida siltide abil
 • Silte on võimalik kasutada 6 ja need on värvilised
 • Sildid on nähtavad tööde ülevaates töö kaardil
 • Silte on võimalik kasutada filtreerimisel ja grupeerimisel

Tööde informatsioon on võimalik eksportida Excelisse

 • Töölaua tööd on võimalik eksportide Excelisse
 • Üle kantakse kõik tööde olulised detailid

Tööde ülevaade on võimalik lisada Outlook kalendrile või jagada koostööpartneritele

 • Tööde ülevaade on võimalik lisada oma kalendrisse iCalendar viitena
 • Seda viidet on soovi korral võimalik jagada ka ülikooli sisesele või välisele partnerile

Võimalik on luua nii isiklik, avalik kui projektipõhine tööde nimekiri

 • Tööde nimekiri võib olla seotud Teams-i meeskonnaga, isiklik või kogu ülikooliperele kättesaadav

Paljude töölaudade puhul saab märkida lemmikud

 • Töölaua lemmikud (Favorites) on töölaudade nimekirjades eelistatuna välja toodud