Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siin on soovitused Planneri nutika kasutamise kohta.

Kui Sul on idee teema kohta, mis siia lehele sobib, saada see arvutiabile (arvutiabi@ut.ee).
NippJuhised-näpunäitedEkraanitõmmis

Tööde haldamiseks isiklikus vaates sobib kõige paremini funktsioon „My tasks“

 • Kui Sul on palju töid erinevates projektides (töölaudadel), siis on kõige parem neid hallata My tasks vaates, kuhu koonduvad Sulle määratud tööd kõikidest projektidest

Töölaua vaate saab seada nimekirjade-, statistika- või kalendripõhiseks

 • Töölaua vaikimisi vaade on Board
 • Töölauavaate valikud:
  • Board - tööd on tööde nimekirjades
  • Charts - tööde statistika
  • Schedule - tööd kalendrivaates

Tööde ülevaade on lihtsasti grupeeritav prioriteedi, vastutaja, tähtaja jne. järgi

 • Kui tööde tahvlil on palju töid, siis aitab selgust ja ülevaatlikkust luua grupeerimine huvipakkuva kategooria järgi
 • Grupeerimise kategooriad:
  • Tööde nimekirjad (Bucket)
  • Vastutaja (Assigned to)
  • Edenemine (Progress)
  • Tähtaeg (Due date)
  • Sildid (Labels)
  • Prioriteet (Priority)

Töid on võimalik koondada tööde nimekirjadesse (Bucket)

 • Töödenimekirja järgi on võimalik töid enda jaoks sobival viisil grupeerida
 • Vaikimis on üks nimekiri To do
 • Uusi nimekirju on võimalik lihtsasti juurde tekitada
  • Nt. Backlog, KIIRE!, Lähiajal
 • Tööde nimekirju saab kasutada ka filtreerimise funktsiooni juures


Filtreerimise funktsioon võimaldab jätta töölauale alles vastava omadusega tööd

 • Kui tööde tahvlil on palju töid, siis on vahel abiks tööde filtreerimine huvipakkuva omaduse järgi
 • Filtreerimise omadused:
  • Tähtajad (Due)
  • Prioriteet (Priority)
  • Silt (Label)
  • Töödenimekiri (Bucket)

Tööga saab siduda viited ja dokumendid

 • Tööga saab siduda viite olulise materjalile
 • Siduda saab:
  • Fail (File)
  • Veebiviide (Link)
  • Online dokument (Sharepoint)
 • Materjali viidet või online dokumendi eelvaadet on võimalik näidata töökaardile (Show on card)
  • Tuntud dokumendi puhul näidatakse vastava dokumendi sisu pisipilti

Tööde edenemise info on mõistlik lisada kommentaaridena

 • Töö edenemise kommentaarid ja küsimused on mõistlik lisada töösse kommentaaridena
 • Tööde vastutaja saab kommentaari lisamise kohta teate

Töö sisse saab lisada töö alamülesanded kontrollnimekirjana (cheklist)

 • Töödele saab lisada tööde alamtegevused kontrollnimekirjana
 • Kontrollnimekirja on võimalik kuvada ka tööde ülevaate kaardil
  • Vali kontrollnimekirja kõrval märkeruut Show on card

Töö ülevaates saab töö kaardile näidata olulisi töö elemente (nt. viidatud dokument, kontrollnimekiri, töö lühikirjeldus)

 • Töö ülevaates saab töö kaardile näidata olulisi töö elemente (nt. viidatud dokument, kontrollnimekiri, kirjeldus)

 • Selleks tuleb valida vastava elemendi juures märkeruut Show on card
 • NB! Korraga saab näidata ainult ühte elementi
 • Töö eelvaatesse saab lisada:
  • Notes
  • Checklist
  • Attachment

Töid saab lisamärgenda siltidega (6 silti)

 • Töid saab kategoriseerida siltide abil
 • Silte on võimalik kasutada 6 ja need on värvilised
 • Sildid on nähtavad tööde ülevaates töö kaardil
 • Silte on võimalik kasutada filtreerimisel ja grupeerimisel

Tööde informatsioon on võimalik eksportida Excelisse

 • Töölaua tööd on võimalik eksportide Excelisse
 • Üle kantakse kõik tööde olulised detailid

Tööde ülevaade on võimalik lisada Outlook kalendrile või jagada koostööpartneritele

 • Tööde ülevaade on võimalik lisada oma kalendrisse iCalendar viitena
 • Seda viidet on soovi korral võimalik jagada ka ülikooli sisesele või välisele partnerile

Võimalik on luua nii isiklik, avalik kui projektipõhine tööde nimekiri

 • Tööde nimekiri võib olla seotud Teams-i meeskonnaga, isiklik või kogu ülikooliperele kättesaadav

Paljude töölaudade puhul saab märkida lemmikud

 • Töölaua lemmikud (Favorites) on töölaudade nimekirjades eelistatuna välja toodud