Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 87 Next »

Tartu Ülikoolis on kasutusel kolm keskset e-posti teenust - Exchange Online (Office365), Exchange ja Mailhost.

The University of Tartu uses three central e-mail services - Exchange Online (Office365), Exchange and Roundcube.

Juhendid

Kasutage järgmisi juhendeid e-posti teenuste seadmistamiseks.

Instructions

Use the following instructions to configure the e-mail services on Your device.

Exchange

{children} sisu kuvamine ei õnnestunud. Lehekülge ei leitud: Exchange juhendid.


Mailhost

{children} sisu kuvamine ei õnnestunud. Lehekülge ei leitud: Mailhost.


  • No labels