Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ÕISi menüüs Teated vajutamise järel avaneb elektronteadete haldamise keskkond (vt joonis) milles:

  • näete kõiki teile ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saabunud);
  • saate ise koostada ja saata teistele ÕISi kasutajatele nende elektronteadete postkasti ja ÕISi kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele teateid (kaust Koosta);
  • näete enda ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saadetud).


Elektronteadetega on seotud järgmised teemad:

  • No labels