Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aine kuulajate järjekorrast ainele registreerumine


Koha vabanemisel saate teate ÕISis enda kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadressidele ja ÕISi elektronteadete postkasti, mille järel on teil kolm päeva (sh teatamise päev) aega kas registreeruda soovitud õppeainele või loobuda pakutavast kohast.
Järjekorrast ainele registreerumise võimalus tekib kohe, kui aine kuulajate hulgas koht vabaneb. Automaatne vabade kohtade kontroll ja vastavalt sellele kirjade saatmine toimub aga kord ööpäevas. Kui isik on juba enne automaatset kontrolli järjekorrast ainele registreerunud, siis ta teavitavat kirja ei saa. 


Järjekorrast registreerumiseks täitke aine real olev märkeruut ja vajutage nuppu Registreeru valitud ainetele (vt joonis). Aine lisatakse Registreeritud ainete plokki. 

Kui järjekorras olija pärast kirja saamist kolme päeva jooksul järjekorrast ainele ei registreeru, eemaldatakse ta automaatselt järjekorrast. 

Pärast ainekava Registreeringu tühistamise lõpp kuupäeva möödumist, ei ole enam võimalik järjekorrast ainekavale registreeruda.



Registration for the course from the waiting list


When a vacancy appears, you will receive a message on your e-mail addresses entered into SIS, and the SIS Notifications. After that, you have three days (including the day when the message was sent) to register for the course or to give up the place offered.

The opportunity to register for the course opens immediately when a place among participants becomes vacant. However, vacant places are checked automatically, and letters sent once a day. If a person has registered from the waiting list for the course before the automatic check-up, s/he will not receive a message.

To register for the course from the waiting list, fill the checkbox in front of the course and click the button Register for selected courses (see Figure). The course is added to the Registered courses block. 


If you do not register for the course from the waiting list within three days from receiving the message, you will automatically be removed from the waiting list.

After the expiry of the Cancellation deadline of the syllabus, it is no longer possible to register for the syllabus from the waiting list.