Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Lugege eksamite (arvestuste) korraldusest ka õppijate kodulehelt.
Korduseksamile registreerumine toimub analoogselt eksamile (arvestusele) registreerumisega.


Korduseksamitele ei saa registreeruda enne teie valitud korralise eksami (arvestuse) toimumist. Seni kuvatakse korduseksami rea lõpus luku ikooni, millele kursorit viies näidatakse teavitust: Korduseksamile saate registreeruda pärast korralise eksami toimumist. 

Sama teksti kuvatakse ka siis, kui te pole registreerunud ühelegi aine eksamile (arvestusele) või aines toimuvad informatiivsed eksamid (arvestused) ja teile ei ole protokollitud tulemust (vt joonis).

Korduseksamile registreerumine lõpeb üle-eelmisel päeval enne korduseksami toimumist. Näiteks, kui korduseksam toimub esmaspäeval, siis saab sellele registreeruda kuni laupäeva südaööni (24.00-ni).

Registreerumine korduseksamile


Korduseksamile registreerumiseks vajutage korduseksami real nupule Registreeru (vt joonis).

  • Kui korduseksami toimumiseni on aega rohkem kui üks päev, saate valitud aega muuta.
  • Registreeringut on võimalik muuta siis, kui ainel on veel tulevikus toimuvaid korduseksameid.
  • Registreeringut korduseksamile on võimalik tühistada.
  • Näiteks, kui valitud korduseksam toimub esmaspäeval, siis saate kuni laupäeva südaööni (24.00-ni) seda registreeringut tühistada ja muuta.

Registreeringu muutmine


Korduseksami registreeringu muutmiseks vajutage alternatiivse korduseksami toimumise real nupule Registreeru.

Eelnev registreering asendatakse uuega.

Registreeringu tühistamine


Korduseksami registreeringu tühistamiseks vajutage korduseksami andmete real vajutada nupule Tühista (vt joonis).