Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Registreeringu tühistamine


Kui registreeringu tühistamise tähtajani on veel aega, kuvatakse õppeaine real kella ikooni ning selle järele registreeringu tühistamise lõppkuupäevani jäänud päevade arvu (vt joonis). 

registeeringu tühistamiseni jäänud päevade info avaneb kirjeldusena, kui hoiate kursorit kella ikoonil (vt joonis).

Kuni selle kuupäeva südaööni (24.00-ni) saate oma registreeringu sellele ainele tühistada.


Ainele registreeringu tühistamiseks täitke märkeruut õppeaine rea alguses ning vajutage nupule Eemalda registreering (vt joonis).

Kui registreeringu tühistamise tähtaeg on möödunud, ei näidata rea algusesse märkeruutu. Kursorit alarmi ikoonil hoides kuvatakse teavitus: Registreerimise tühistamine lõppes /kuupäev/ (vt joonis).

Sellisel juhul ainele registreeringut enam tühistada ei saa.
Cancelling of registrations


If there is still time until the deadline for cancellation, the course line will show the clock icon and the number of days up to the date of cancellation (see Figure).

This information opens as a description by holding the cursor over the clock icon (see Figure).

You can cancel your registration for the course until the midnight (24.00) of the given date.


To cancel the registration for a course, fill the checkbox in front of the course and click the button Cancel registration (see Figure).

Registration for a course cannot be cancelled if the cancellation deadline has passed. Then an alarm clock icon is displayed in front of the course; when moving cursor to it, a message Course cancellation deadline /date/ (see Figure) is displayed.

In this case the registration for the course can no longer be cancelled.