Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »


Ainele registreerumise eelduseks on see, et ainele on tehtud sobivaks õppeaastaks ja semestriks ainekava, mis on registreerimiseks avatud.


Ainele registreerumiseks, vajutage menüüpunktile Registreeringud. Kuvatakse ainetele registreerumise vaade. Vaikimisi avanenud semestrit saate vajadusel muuta paremal ülaservas asuva raadionupu abil.


Registreeringute moodulis moodustab esimese ploki ainete otsingu vorm. Otsingu teostamiseks, sisestage otsinguväljale õppeaine koodi või nimetuse osa ning jõustage otsing, vajutades otsinguväljal luubi ikoonile või kasutades klahvi Enter. Tulemuseks kuvatakse otsingutingimustele vastavad ained.

PILT

Täpsema otsingu kasutamiseks vajutage nupule Täpsem otsing, avaneb detailsema otsingu vorm.

PILT

Vaikimisi on rippmenüüs kuvatud otsing Tunniplaani järgi. Kui see sobib, tuleb järgnevate väljade rippmenüüdes määrata õppeaastasemestervaldkond ja tunniplaan. Soovi korral võib märkida ka otsitava aine nimetuse või ainekoodi osa. Peale väljade täitmist vajutage otsingu käivitamiseks nupule Otsi.

Kui soovite teostada täpsema otsingu Minu õppekava ainete põhjal, tuleb Täpsem otsing aknas avada rippmenüü ja teha valik Minu õppekava ained, täita õppeaastasemestri ning soovi korral ka õppeaine nimetuse/koodi väljad ning vajutada nupule Otsi.

PILT


  • No labels