Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 69 Next »

Veebipostkastid Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis on kasutusel kolm keskset meilisüsteemi - Roundcube, Exchange ja Exchange Online (Office365 või O365).

Mailhost juhendid

{children} sisu kuvamine ei õnnestunud. Lehekülge ei leitud: Mailhost.

Exchange juhendid

{children} sisu kuvamine ei õnnestunud. Lehekülge ei leitud: Exchange juhendid.

Exchange online ehk Office 365

Listid

Üldised juhendid

  • No labels