Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Current »

  • Vali Firefoxi menüüst Firefox -> Preferences...
  • Klõpsa kaardil Advanced ja seejärel selle alamkaardil Network. Vajuta sektsioonis "Connection -> Configure how Firefox connects to the Internet" nupule "Settings..."
  • Avanenud dialoogis vali "Automatic proxy configuration URL", sisesta dialoogikasti "http://www.ut.ee/utlib.pac". 

  • Vajuta OK ja sulge eelistuste dialoog akna nurgast.
  • Ülikooli proxy kasutamise lõpetamiseks ava sama dialoog ja vali "Direct connection to the Internet".
  • No labels