Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakond ei saa hallata kasutajate isiklikke seadmeid ega töödelda nendes olevat informatsiooni ilma kasutaja loata!

Exchange online postkasti seadistamisel võib Android seade küsida õiguseid turbefunktsioonide kaughjuhtimise õiguseid (Remote Security Activation).

Teavituses on mainitud, et server vajab turbefunktsioonide juhtimise õiguseid Teie seadmes ning postkasti lisamiseks peate need õigused andma (vt järgnevaid pilte).

Tegemist on teavitustega, mida edastab Microsoft Exchange ActiveSync (EAS). Õiguseid, mida antud teavituses küsitakse, kasutatakse organisatsiooni turvapoliitika rakendamisel (nt käitumine seadme kadumise või varguse puhul). Infotehnoloogia osakond ei rakenda hetkel isiklikesse seadmetesse seadistatud postkastide puhul ülalmainitud turvapoliitikat. Tulevikus on see kindlasti plaanis, kuid see ei tähenda, et IT-osakond saaks seadet hallata ilma kasutaja nõusolekuta. Lisaks tekib kasutajal endal võimalus seadme kadumise puhul see lukustada ning selles olevad andmed kustutada.

Nende õiguste andmisest keeldumisel ei ole võimalik postkasti sellisel viisil seadistada. Alternatiivina soovitame sellisel juhul Outlooki rakendust Androidile või lugeda e-posti läbi veebilehitseja e browseri.