Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 65 Next »

Veebipostkastid Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis on kasutusel kolm keskset meilisüsteemi - RoundcubeExchange ja Exchange online (Office365). Exchange serveri teenuseid tudengitele ei pakuta, küll on aga osad töötajad Roundcube'i kasutajad.

Mailhost juhendid

{children} sisu kuvamine ei õnnestunud. Lehekülge ei leitud: Mailhost juhendid.

Exchange juhendid

{children} sisu kuvamine ei õnnestunud. Lehekülge ei leitud: Exchange juhendid.

Exchange online ehk Office 365

Üldised juhendid

  • No labels