Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

 

1) Logida sisse veebiklienti mail.365.ut.ee

2) Avada paremalt ülevalt nurgast hammasratta kujulise nupu pealt menüü, kust tuleks valida Mail.

 

3) Avanenud valikust valida Forwarding ja teha aktiivseks Start Forwarding. Kirjutada sinna aadress, kuhu tahate kirju edasi suunata.

Kui on soov jätta kirjast koopia ka ülikooli postkasti, siis tehke linnuke "Keep a copy of forwarded messages" ette

  • No labels