Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 64 Next »

Veebipostkastid Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis on kasutusel kolm keskset meilisüsteemi - RoundcubeExchange ja Exchange online (Office365). Exchange serveri teenuseid tudengitele ei pakuta, küll on aga osad töötajad Roundcube'i kasutajad.

Veebipostkasti juhendid

不能呈现 {children}。 页面未找到: Mailhost juhendid。

Exchange juhendid

不能呈现 {children}。 页面未找到: Exchange juhendid。

Exchange online ehk Office 365

不能呈现 {children}。 页面未找到: Exchange online ehk Office 365 juhendid。

Üldised juhendid

  • No labels