Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppijal on võimalik sünkroniseerida oma tunniplaan ÕISist automaatselt uueneva lingi abil iCal formaati toetavatesse kalendriprogrammidesse (Microsoft Outlook, Thunderbird Lightning, MacOSX iCal, Google Calendar vms).

Lingi saamiseks vajutage Minu tunniplaan lehel nupule Ekspordi kalender (vt joonis)SEOTUD TEEMA

Tunniplaani andmete sünkroniseermine

Learners can synchronise their timetables by an automatically renewable link with calendar programs supporting the iCal format (Microsoft Outlook, Thunderbird Lightning, MacOSX iCal, Google Calendar etc.).

To get the link, click the Export calendar button on the page My timetable (see Figure).RELATED TOPIC

Synchronisation of timetable information