Ülikoolis on andmete hoiustamiseks kasutusel pilveteenused ja võrgukettad.

Küsimuste ja soovidega pöörduge arvutiabi poole numbril 7375500 või arvutiabi@ut.ee.

For data storage university uses cloud services and network drives.

If you have any questions or requests please contact IT support using the number 737 5500 or email arvutiabi@ut.ee.

Turvanõuded

Andmete kopeerimisel või varundamisel väljaspoole ülikooli infosüsteeme või välisele andmekandjale tuleb kasutaja poolt tagada, et salvestatud andmetele ja varukoopiatele ei pääseks juurde volitamata isikud. Kui Sa ei ole kindel andmete turvalisuses, küsi enne andmete kopeerimist nõu Arvutiabist.

Kuna ülikool ei saa tagada väliste teenuste kasutamise puhul andmete turvalisust, siis peaks ülikooliga seotud andmeid eelkõige hoidma ülikooli poolt pakutavates teenustes.

Security

When copying or backing up data to external information systems or storage device the user must make sure that the data is not accessible by unauthorized people. If you are not sure about the security of the data ask for advice from IT support before transferring the data.

When using non-university services the university can't guarantee the security of the data, so it is best to keep data that is related to university on the services that is provided by the university.

Microsoft OneDrive

Maht on 1 TB kasutaja kohta. OneDrive on ülikooli peamine pilveteenus, kus dokumente hoida.


Teema/küsimusJuhised/näpunäited
1.Seadistamine arvutis ja nutiseadmes
2.Ühilduvus teiste rakendustega
 • Onedrive ühildub O365 rakendustega (Teams, Sharepoint, Outlook jne.)

Microsoft OneDrive

Storage size is 1 TB per user. OneDrive is the main cloud service for data storage.


Topic/questionInstructions/tips
1.Configuration on a computer/smart device
2.Compatibility with other applicationsOneDrive is compatible with O365 programs (Teams, Sharepoint, Outlook etc.)Nextcloud

Maht kasutaja kohta on 50GB. See on vana pilveteenus ja IT osakond ei soovita kasutada.

Kui jääb ruumi väheks, siis parim lahendus on hakata kasutama OneDrive-i. 


Teema/küsimusJuhised/näpunäited
1.Seadistamine arvutis

Nextcloud

Storage per user is 50 GB. This is old cloud service and IT department doesn't recommend it.

If you run out of space it is best to start using OneDrive.


Topic/questionInstructions/tips
1.Configuration on a computer

Võrgukettad

IT osakond soovitab võrgukettaid mitte kasutada vaid hakata kasutama OneDrive-i.


Teema/küsimusJuhised/näpunäited
1.Isiklik võrguketas
 • Domeeni ühendatud arvutitel on isiklik võrguketas automaatselt külge ühendatud.
 • Vaikimisi on maht 1 GB kasutaja kohta.
2.Struktuuriüksuse võrguketas
 • Struktuuriüksuse võrguketas on tavaliselt tähistatud osakonna lühendiga.
 • Sellel kettal asuvad failid on loetavad ainult oma osakonna töötajatel kuid vajadusel saab neid piiranguid ka muuta.
3.Seadistamine arvutis
4.Ligipääs väljaspoolt ülikooli
 • Ülikooli võrgukettad on ligi pääsetavad ka väljastpoolt ülikooli. Selleks tuleb kasutada VPN-ühendust

Network drives

IT department recommends not use network drives and start using OneDrive.


Topic/questionInstructions/tips
1.Personal network drive
 • Domain connected computers have personal network drive automatically connected.
 • Storage size is 1 GB per user.
2.Department's network drive
 • Department's network drive's name is usually the abbreviation of the department's name.
 • Files on this network drive are accessible only to specific department's users but the permissions can be changed if needed.
3.Configuration on a computer
4.Access using non-university networks
 • University's network drives are accessible from outside the university's network using VPN connection.

Varundamine

Ülikoolis toimub võrguketaste varundamine keskselt. Pilveteenuseid on samuti võimalik varundamiseks kasutada. 


Teema/küsimusJuhised/näpunäited
1.Mida varundatakse?
 • Isiklikul võrgukettal ja struktuuriüksuse võrgukettal asuvad andmed on varundatud automaatselt.
  • See tähendab, et kõik mis seal asub, on automaatselt kaitstud ja varundatud.
2.Varundamise tihedus
 • Võrguketaste varundus toimub kord ööpäevas.
3.Pilveteenuste kasutamine varundamiseks
 • Failid, mis asuvad pilveteenuse vastavas kaustas sünkroniseeritakse pilve ja need on alati saadaval veebist või teistest seadmetest.
  • Oluline on kontrollida, et sünkroniseerimine on tõrgeteta õnnestunud.
4.Andmete varundamine välisele andmekandjale
 • Failide varundamiseks välisele kettale pole vaja muud kui välist kõvaketast või mälupulka.
  • Varundamiseks tuleb failid kopeerida välisele andmekandjale.
 • Seda varundamist saab teha käsitsi või automatiseerida kasutades spetsiaalseid tarkvarasid.

Backup

Network drives are backed up centrally. Cloud services can also be used for backup.


Topic/questionInstructions/tips
1.What is being backed up?
 • Data stored on personal and department's network drives are backed up automatically
  • This means that everything that is stored on these drives are automatically secured and backed up.
2.Backup frequency
 • Backup of network drives is done once a day.
3.Using cloud services for backup
 • Files that are located in specific folder for a cloud service are synchronized to cloud and always accessible from web or other devices.
  • It's important to check if synchronization has been successful. 
4.Data backup to external drive
 • For backing up data to external drive, all that's needed is external hard drive or flash drive.
  • Data that you wish to backup needs to be copied to external drive.
 • This can be done manually or automate through special software.

Muud võimalused

Need pilveteenuseid ei halda ülikool vaid need on populaarsed ja baas versioon on tasuta kasutamiseks.

Neid teenused ülikool ei toeta ning need ei sobi tööalase konfidentsiaalse info (näiteks isikuandmed) hoidmiseks.


Teema/küsimusJuhised/näpunäited
1.Dropbox
2.Google Drive
3.iCloud

Other options

These solutions are not offered by university but are popular and basic version is available for free.

University doesn't support these services and are not suitable for storing confidential study and research information (such as personal data).


Topic/questionInstructions/tips
1.Dropbox
 • Dropbox
 • 2 GB of storage is free to use.
2.Google Drive
3.iCloud
 • iCloud
 • 5 GB of storage is free to use.