Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Miks on vaja puhverservereid kasutada?

Tartu Ülikooli töötajatel on TÜ puhverserveri kasutamine vajalik mõningate on-line andmebaaside (raamatukogu, meditsiini jne) kasutamiseks.

Väljastpoolt Tartu Ülikooli võrku puhverserveri kasutamiseks tuleb aktiveerida ka TÜ VPN ühendus.

Juhendid puhverserverite kasutamiseks erinevates brauserites leiate siit:

  • No labels