Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 29 Next »

Sissejuhatus

Tartu Ülikooli võrguga turvaliseks suhtlemiseks on teil võimalik kasutada VPN tunnelit. Kui te olete loonud oma koduarvutist VPN ühenduse Tartu Ülikooli võrguga, siis kogu ülikooli võrku suunduv liiklus krüpteeritakse, samas muu maailmaga suhtlemine jätkub endiselt krüpteerimata, nii nagu ennegi. VPN ühenduse kasutamine annab teile võimaluse kasutada turvaliselt ülikooli võrgu siseteenuseid nagu näiteks jagatud võrguketaste külge haakimine või printimine. VPN ühendust võite kasutada ka TÜ võrgus olles (kui te ei ole kindlad antud lokaalvõrgu turvalisuses), mitte ainult väljastpoolt TÜ võrku.

Tartu Ülikooli pakub VPN teenust kahe erineva serveri vahendusel: Openvpn ja CheckPoint. Soovitame kasutada OpenVPN klienti, kuid kui sellega peaks probleeme esinema, siis võite proovida ka CheckPoint klienti.

VPN seadistamine arvutil

OpenVPN on eelistatud programm ülikooli VPN teenuse kasutamiseks. See on vabavaraline lahendus, millega saame nüüd VPNi pakkuda ka Linuxitele ja 64-bitistele Windowsidele ning MAC OS X-le.

OpenVPN klient

VPN seadistamine nutiseadmel

Introduction

You can use a secure VPN tunnel to communicate with the University of Tartu’s computer network. When you have established a VPN connection from your personal device, all traffic between your device and the University of Tartu will be encrypted, while the communication with the rest of the world will remain decrypted.

Using a VPN connection will allow you to use the internal services of the University of Tartu’s computer network. These services include using network drives and printing. You can also use the VPN connection on-site (in case you need additional security in the local network), not only off-site.

The University of Tartu offers two the VPN service via two different servers: OpenVPN and CheckPoint. We suggest using the OpenVPN client, but if you experience issues, you can also try the CheckPoint client.

Setting up VPN on your computer

The OpenVPN client is the recommended VPN solution for connecting to the University of Tartu’s computer network. 

This is a freeware solution, which supports Linux, 64-bit Windows and OS X platforms.

Not all instructions are available in English!

OpenVPN client

CheckPoint VPN client 

VPN on your mobile device

  • No labels