Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Next »

WiFi ehk traadita Internet

Tartu Ülikool pakub traadita interneti teenust väga paljudes ülikooli õppehoonetes.
IT osakonna poolt hallatud WiFi levialas pakutakse kolme võrku (SSID) paralleelselt. Need on eduroam, campuswifi ja ut-public.

Ülikooliga seotud inimestel, kel on ülikooli keskne kasutajatunnus, soovitame kindlasti kasutada eduroam võrku, sest see on turvalisem (autentitud kasutajad, krüpteeritud liiklus). Eduroam leviga ühendute TÜ arvutivõrku, mis annab teile ka võimaluse kasutada võrguprintereid ja võrgukettaid.

Levi ut-public on vaba juurdepääsuga ja pigem mõeldud ülikooliga mitteseotud inimestele ning seetõttu ühendatakse nad väljapoole TÜ arvutivõrku.

Campuswifi kohta saab täpsemalt lugeda siit: Campuswifi Tartu Ülikooli ja Tartu Üliõpilasküla hoonetes

Emailide saatmiseks on võimalik kasutada serverit mail.edu.ee
Ülikooli keskse kasutajatunnusega on võimalik emaile saata ka serveri mailhost.ut.ee kaudu, kasutades selleks turvalist SSL ühendust (port 465).
 

Wireless internet or WiFi

University of Tartu offers a wireless internet service in most of the university’s buildings.
Thre are three wirelesss networks managed by the information technology office. These are eduroam, campuswifi and ut-public.

People, who have an University of Tartu user account, should use the eduroam network. This network is much more secure than the public network (authenticated users, encrypted traffic). Eduroam will also connect you to the university’s computer network, which will allow you to use network printers and network drives.

The network called ut-public is accessible to everyone and is primarily meant for people, who do not have an user account from University of Tartu.

Detailed information about campuswifi: Campuswifi on the premises of University of Tartu and Tartu Student Village.

To send e-mails, you can use the mail.edu.ee server.
Using the University of Tartu user account, you can also use the server mailhost.ut.ee over a secure SSL connection (port 465).
 

Eduroam automaatseadistus Tartu Ülikooli kasutajatele

Eduroami automaatseadistuse saab laadida aadressilt https://cat.eduroam.org/.
Leht tuvastab automaatselt Teie arvutisse paigaldatud operatsioonisüsteemi ning võimaldab laadida õige paigaldusfaili.
Paigaldusfaili laadimiseks vajutage kastile, mis ütleb download your eduroam installer. Peale seda valige avanenud aknast University of Tartu.
Kui allalaadimine on lõppenud, käivitage paigaldusfail ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid. 

Automatic eduroam configuration for University of Tartu users

The automatic configuration installer can be downloaded via https://cat.eduroam.org/.
The page will automatically display your operating system and will allow you to download the correct installer.
To initiate the download, click on the box that says download your eduroam installer and click on University of Tartu in tthe next window.
After the download finishes, run the installer and follow the instructions displayed on your screen.

Eduroam - Rändlus teadus- ja haridusvõrkudes

Eduroam ehk lühend väljendist Education Roaming (rändlus akadeemilistes võrkudes) on projekt, mille eesmärgiks on võimaldada teadlastele ja tudengitele vaba juurdepääs Internetile olenemata asupaigast. eduroam on ühtlasi ülemaailmne föderatsioon, mis pakub võrguühendust kõikide liikmesasutuste kasutajatele.

Lisainformatsioon saate EENeti eduroami koduleheküljelt

Eduroam – network roaming for higher education and research

Eduroam stands for Education Roaming and is a federation of institutions offering Internet connectivity to users from all participating institutions through a RADIUS server hierarchy system.
Originally a European cooperation, eduroam has now transformed into a global infrastructure with members all over the world.

More informaton isa available on the EENet eduroam page.

Eduroam seadistamine Tartu Ülikooli kasutajatele

Configuring eduroam for University of Tartu users

Kuidas eduroamiga liituda TÜ asutustel?

Kui te soovite eduroamiga liituda, siis pöörduge TÜ IT osakonna arvutiabi poole või otse arvutivõrgu spetsialisti poole ning me anname juhised WiFi AP häälestamiseks.

  • No labels