Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Sissejuhatus

Tartu Ülikooli ja Tartu Üliõpilasküla hoonetes on võimalik kasutada Campuswifi nimelist võrku.

Campuswifi kasutamine ei ole tasuline.

Võrgu kasutamiseks tuleb end kasutajaks registreerida. Kasutajaks saab registreeruda kolmel viisil:

  1. Facebooki konto abil
  2. Google konto abil
  3. Käsitsi loodud konto abil

Facebook ja Google

 

 

 

Introduction

You can use the Campuswifi network on the premises of University of Tartu and Tartu Student village.

You can use the Campuswifi network free of charge.

To start using the network, you need to register as a user. You can register using:

  1. A Facebook account
  2. A Google account
  3. Register manually

Facebook and Google

  • No labels