Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Home >> Databases >> Remote MySQL)

Remote MySQL lubab välistel rakendustel ligi pääseda selles serveris võõrustatud andmebaasidele.

Serverile andmebaaside ligipääsu võimaldamine

  • Sisesta masina domeeninimi või IP aadress Host tekstiaknasse.
    • NB! Tekstiaknasse on võimalik sisestada täielik domeeninimi (FQDN) või IP aadress.
    • Metamärgina on võimalik kasutada protsendimärki (%). Näiteks juurdepääsu võimaldamiseks kõigilt aadressitele, mis algavad 192.168.0, sisestage 192.68.0.%.
  • Klõpsake Add Host.

Serverile andmebaaside ligipääsu keelamine

  • Klikkige punasele X-ikoonile () hostinime või IP kõrval.
  • Kinnituseks vajutage Yes.