Andmebaasid võimaldavad endas hoida struktureeritud andmeid ja nendest on väga lihtne neid kätte saada rakenduste jaoks. Andmebaasid on tihti vajalikud erinevate veebirakenduste jaoks. MySQL on üks kahest andmebaasi mootorist mida meie pakume. Teiseks on PostgreSQL. 

Andmebaasi loomine

 • Kirjutage New Database all asuvasse aknasse andmebaasi nimi, näiteks Andmebaas
 • Vajutage Create Database nuppu.

 • Tulemusena kuvatakse teade andmebaasi loomisest.

 • Andmebaasi leiate oma kasutajalehelt Current Databases pealkirja all asuvast loetelust.

Uue kasutaja loomine

 • Kirjutage Username aknasse kasutajanimi näiteks Kasutaja. Kasutajanime pikkus on 15 tähemärki miinus haldusliidese kasutajanimi, mida lühendatakse, kui see liiga pikk peaks olema.
 • Kirjutage Password ja Password Again akendesse parool, pikkusega kuni 100 tähemärki ning sisaldab suur- ja väiketähti, numbreid, kirjavahemärke ja sümboleid.
 • Parooli saab ka genereerida. Selle loomiseks vajutage peale kasutajanime kirjutamist Password Generator nuppu. Kopeerige ja salvestage kuvatud parool. ning klõpsake 
  I have copied this password in a safe place, ees asuvat ruutu, et sinna tekkiks linnuke ning seejärel vajutage Use Password nuppu.

 

 • Peale kasutajanime ja parooli kirjutamist vajutage Create User nuppu.

 • Kuvatakse teade kasutaja loomisest.

Kasutaja lisamine andmebaasi

 • Valige User ja Database menüüdest sobiv kasutaja ning andmebaas kuhu soovite kasutaja lisada.

 • Vajutage Add nuppu. Kuvatakse kontohooldusliides.

 • Märkige ruudud õiguste ees, mida soovite kasutajale anda.
 • NB! Kõigi õiguste omistamiseks valige ALL PRIVILEGES ruut. Vajutage Make Changes nuppu.
 • Kuvatakse teade kasutaja andmebaasi lisamisest.

Olemasolevad andmebaasid

Current databases - tabel kuvab infot kontoga seotud andmebaaside kohta:

 • Database - andmebaasi nimi
 • Size - andmebaasi suurus
 • Privileged Users - andmebaasi käsitsemisõigusega kasutajad
 • Actions - klõps sobival ikoonil võimaldab andmebaasi  ümber nimetada või kustutada.

MySQL kasutaja nime muutmine

Current Users tabelis klõpsake Rename ikooni Actions veerus, kasutaja kõrval, keda soovite ümber nimetada.

 

Sisesta uus kasutajanimi New Username tekstiaknas.

NB! MySQL piirab kasutajanime pikkust 16 tähemärgiga, arvestades andmebaasi eesliite tähemärgid kasutajanime hulka.

Näiteks:

andmebaas eesliitega "db_" võimaldab kasutada 13 tähemärgi pikkusega kasutajanimesid.

"example_" eesliitega andmebaas võimaldab 8 tähemärgi pikkuseid kasutajanimesid.

Vajutage Proceed nuppu.

MySQL kasutaja kustutamine

Klõpsake Delete ikooni kasutaja real, keda soovite kustutada.

Konto jäävaks kustutamiseks vajutage Delete MySQL Users nuppu.

MySQL kasutaja parooli muutmine

Current Users tabelis, vajutage Set Password ikooni Actions veerus, kelle parooli soovite muuta.

 

Sisestage ja kinnitage uus parool, vastavas aknas.

 

 

Süsteem hindab sisestatud parooli 100 punkti skaalal, kus "0" tähistab nõrka ja "100" väga turvalist parooli.

Mõned veebi teenusepakkujad nõuavad minimaalset paroolitugevust. Roheline värv paroolitugevuse mõõtjal näitab, et parool on võrdne või tugevam nõutud paroolitugevusega.

Tugeva parooli loomiseks vajutage Generate Password nuppu.

Vajutage Change Password  nuppu.

Andmebaasi muutmine

Kasutajaõiguste muutmine

Võimaldab muuta kasutaja õigusi andmebaasi käsitsemisel.

Vajutage kasutajanime real, mis vastab andmebaasile, mille kasutajaõigusi soovite muuta.

Veenduge, et valisite soovitud andmebaasi, kuna kasutajal võib olla ligipääs rohkem kui ühele andmebaasile.

Valige märkeruudud õiguste ees, mida soovite kasutajale anda. Eemaldage märked ruutudest õiguste ees, mida Te ei soovi kasutajale omistada. vajutage Make Changes.

Põhjalikumalt kasutajaõigustest lugege MySQL dokumentatsioonist.

Kasutaja andmebaasist eemaldamine

Privileged Users veerus klõpsake X-ikooni kasutaja kõrval, keda soovite kustutada.

Kasutaja andmebaasist eemaldamiseks vajutage Revoke Users Privileges nuppu.

Andmebaasi ümbernimetamine

Tabelis Current Databases vajutage ümbernimetamise ikooni Rename tegevuste (Actions) veerus, andmebaasi kõrval, mida soovite ümber kustutada.

Sisestage andmebaasi uus nimi "New Name" aknasse. Vajutage "Proceed" nuppu.

Kuidas cPanel MySQL andmebaasi ümber nimetab

MySQL ei luba andmebaasi ümber nimetada, vaid teostab järgmised sammud:

Süsteem loob uue andmebaasi.

Andmed liigutatakse endisest andmebaasist uude andmebaasi.

Load ja salvestatud kood taasluuakse uues andmebaasis.

Endine andmebaas ja selle load kustutatakse.

NB! Ühe sammu ebaõnnestumisel esimesest kolmest kuvab süsteem veateate ning püüab taastada andmebaasi esialgset olukorda. See ei ole garanteeritud õnnestuma, sel puhul palume ühendust võtta veebiserveri administraatoritega, kes on võimelised taastamist kaasa aitama.

Harva loob süsteem teise andmebaasi edukalt, kuid ei suuda kustutada eelmist andmebaasi.