Andmebaasid võimaldavad endas hoida struktureeritud andmeid ja nendest on väga lihtne neid kätte saada rakenduste jaoks. Andmebaasid on tihti vajalikud erinevate veebirakenduste jaoks. MySQL on üks kahest andmebaasi mootorist mida meie pakume. Teiseks on PostgreSQL. 

Andmebaasi loomine

Uue kasutaja loomine

 

Kasutaja lisamine andmebaasi

Olemasolevad andmebaasid

Current databases - tabel kuvab infot kontoga seotud andmebaaside kohta:

MySQL kasutaja nime muutmine

Current Users tabelis klõpsake Rename ikooni Actions veerus, kasutaja kõrval, keda soovite ümber nimetada.

 

Sisesta uus kasutajanimi New Username tekstiaknas.

NB! MySQL piirab kasutajanime pikkust 16 tähemärgiga, arvestades andmebaasi eesliite tähemärgid kasutajanime hulka.

Näiteks:

andmebaas eesliitega "db_" võimaldab kasutada 13 tähemärgi pikkusega kasutajanimesid.

"example_" eesliitega andmebaas võimaldab 8 tähemärgi pikkuseid kasutajanimesid.

Vajutage Proceed nuppu.

MySQL kasutaja kustutamine

Klõpsake Delete ikooni kasutaja real, keda soovite kustutada.

Konto jäävaks kustutamiseks vajutage Delete MySQL Users nuppu.

MySQL kasutaja parooli muutmine

Current Users tabelis, vajutage Set Password ikooni Actions veerus, kelle parooli soovite muuta.

 

Sisestage ja kinnitage uus parool, vastavas aknas.

 

 

Süsteem hindab sisestatud parooli 100 punkti skaalal, kus "0" tähistab nõrka ja "100" väga turvalist parooli.

Mõned veebi teenusepakkujad nõuavad minimaalset paroolitugevust. Roheline värv paroolitugevuse mõõtjal näitab, et parool on võrdne või tugevam nõutud paroolitugevusega.

Tugeva parooli loomiseks vajutage Generate Password nuppu.

Vajutage Change Password  nuppu.

Andmebaasi muutmine

Kasutajaõiguste muutmine

Võimaldab muuta kasutaja õigusi andmebaasi käsitsemisel.

Vajutage kasutajanime real, mis vastab andmebaasile, mille kasutajaõigusi soovite muuta.

Veenduge, et valisite soovitud andmebaasi, kuna kasutajal võib olla ligipääs rohkem kui ühele andmebaasile.

Valige märkeruudud õiguste ees, mida soovite kasutajale anda. Eemaldage märked ruutudest õiguste ees, mida Te ei soovi kasutajale omistada. vajutage Make Changes.

Põhjalikumalt kasutajaõigustest lugege MySQL dokumentatsioonist.

Kasutaja andmebaasist eemaldamine

Privileged Users veerus klõpsake X-ikooni kasutaja kõrval, keda soovite kustutada.

Kasutaja andmebaasist eemaldamiseks vajutage Revoke Users Privileges nuppu.

Andmebaasi ümbernimetamine

Tabelis Current Databases vajutage ümbernimetamise ikooni Rename tegevuste (Actions) veerus, andmebaasi kõrval, mida soovite ümber kustutada.

Sisestage andmebaasi uus nimi "New Name" aknasse. Vajutage "Proceed" nuppu.

Kuidas cPanel MySQL andmebaasi ümber nimetab

MySQL ei luba andmebaasi ümber nimetada, vaid teostab järgmised sammud:

Süsteem loob uue andmebaasi.

Andmed liigutatakse endisest andmebaasist uude andmebaasi.

Load ja salvestatud kood taasluuakse uues andmebaasis.

Endine andmebaas ja selle load kustutatakse.

NB! Ühe sammu ebaõnnestumisel esimesest kolmest kuvab süsteem veateate ning püüab taastada andmebaasi esialgset olukorda. See ei ole garanteeritud õnnestuma, sel puhul palume ühendust võtta veebiserveri administraatoritega, kes on võimelised taastamist kaasa aitama.

Harva loob süsteem teise andmebaasi edukalt, kuid ei suuda kustutada eelmist andmebaasi.