Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

  • Valige WiFi-võrkude seast võrk eduroam

  • Avaneb dialoog, milles tuleb sisestada Tartu Ülikooli kasutajatunnus kujul kasutajatunnus@ut.ee ja oma parool (sama, mis ÕIS-i sisenemiseks ja e-posti lugemiseks). Väljade 802.1X ja "Remember this network" väärtusi ärge muutke.

  • Kuna autentimisandmete vahetamine käib üle turvakanalite, siis avaneb esmakordselt Eduroam-võrku sisenemisel dialoog, mis küsib sertifikaadi kinnitust.

Võib ka kohe vajutada Continue, aga selleks, et seda teadet tulevikus rohkem ei näidataks, vajutada "Show Certificate", valida avanenud dialoogi sektsioonis Trust väärtusteks "Always Trust" ning vajutada dialoogi sulgemiseks Continue.

  • Toimub kaugserveris autentimisandmete kontrollimine ning kui andmed õiged, siis antakse ligipääs WiFi-võrgule.

Eduka ühendumise tunneb ära selle järgi, et arvuti on traadita võrgus (Airport on Maci Wifi-kaart) saanud omale IP-numbri võrgust 172.x.x.x. Edaspidi on arvutil juba eduroami seadistused meeles ja saab kergesti ühenduse.

  • No labels