Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad informatsiooni IBM SPSS Statistics & Amos tarkvara kohta.

Lisainformatsiooni tarkvara kohta leiad IBM kodulehelt.

2024. aasta veebruaris tellitud litsentsid kehtivad 2025. aasta märtsi lõpuni.

Tarkvara soetamine

Tarkvara soetamiseks võtke ühendust arvutiabiga. Ühte litsentsi ei saa kasutada mitmes arvutis.

NB! Tarkvara eest saab tasuda ainult sisekäibearve alusel. See tähendab, et tarkvara saavad soodustingimustel soetada Tartu Ülikooli struktuuriüksused.

Litsentsi hind on 116 €.

Tarkvara laadimine

IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Amos

This page has no comments.